Bedrijfsfilosofie

Bedrijfsfilosofie

Onze bedrijfsfilosofie dicteert dat wij eerlijke prijzen bieden aan onze klanten. De reden dat wij goedkoper zijn dan onze concurrenten zijn:

Geen tussenhandel

Wij betrekken onze producten direct van de fabrikant in China. Dat betekent dus geen ‘tussenhandel’ en daardoor een lagere prijs voor de consument.

Geen levering ‘OP REKENING’

Leveren ‘op rekening’ (klant betaalt pas nadat het product al geleverd is) klinkt heel aantrekkelijk voor consumenten. Maar realiseert u zich dat tegenwoordig zo’n 4% van de webwinkel klanten te laat of helemaal niet betaalt? Voor bedrijven betekent dit niet alleen 4% omzetverlies maar ook het inhuren van personeel om de betalingen te controleren en eventueel het inschakelen van incassobureau’s. In de praktijk worden deze kosten indirect verhaald op klanten die wel netjes betalen, namelijk doordat producten zo’n 5-10% duurder worden aangeboden dan daadwerkelijk noodzakelijk is.

Lage overheadkosten

Wij houden onze overheadkosten laag. Geen fancy bedrijfsgebouwen of dure auto’s, maar sober en efficiënt.

We beoordelen continu of we onze variabele kosten laag kunnen houden. Als dat kan wordt het voordeel doorgespeeld naar de klant, namelijk door onze prijzen naar omlaag bij te stellen. Zo zijn de verzendkosten in onze webwinkel onlangs omlaag bijgesteld doordat we zelf de kosten voor verzending konden verlagen.

Business philosophy

Our business philosophy dictates that we offer our customers fair prices. Reasons that we can offer better prices than our competitors are as follows:

Bypassing wholesale channel

We obtain our products directly from factories in China. This means that we do not have to include an extra margin for wholesalers, and can offer our customers a better price.

No selling “ON CREDIT”

Selling goods “on credit” is appealing to consumers. However, you should realize that nowadays approximately 4% of all online customers pay too late or not at all. For the company this not only means 4% loss on sales, but also hiring additional personnel to check payment status, and debt collecting agencies to go after after non-paying customers. Since companies will have to retrieve these additional costs somehow, they have to increase their prices causing benevolent customers to pay indirectly for defaulting customers.

We keep our overhead costs low. That means no expensive buildings or posh cars, but instead simple but efficient business operations.

Saving costs where possible

We continuously strive to reduce our variable costs. If successful the difference will benefit our customers through lower prices. In this way we recently could lower our mailing costs for online purchases.

1 reactie op “Bedrijfsfilosofie”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.